Jesteś tutaj: Start / Projekty Unijne

Projekty Unijne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

„Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Głogowie”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Priorytet 10 Edukacja

Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Poddziałanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej- konkursy horyzontalne

Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wartość projektu: 354 950,76 zł

Wartość dofinansowania: 301 419,77 zł

Udział własny Gminy: 53 530,99 zł

Okres realizacji projektu: 02.11.2020- 31.12.2021

Numer projektu: RPDS.10.01.01-02-0039/19

CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości wychowania przedszkolnego poprzez utworzenie 20 miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Głogowie dla dzieci w wieku przedszkolnym, wyrównanie stwierdzonych deficytów wśród 10 dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej oraz podniesienie wiedzy i kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację 4 zadań opisanych poniżej.

REALIZACJA I PLANOWANE EFEKTY

Zadanie 1. Utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego (oddział integracyjny):

 • W ramach nowoutworzonych miejsc przedszkolnych zostanie przyjętych 20 dzieci
  w wieku przedszkolnym
 • W ramach zadania planuje się również zakup niezbędnych mebli                         
  i wyposażenia nowego oddziału (m.in. wyposażenia Sali zabaw, wyposażenie szatni, wyposażenie kuchni, wyposażenie łazienki).

Zadanie 2. Bieżące funkcjonowanie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Głogowie:

 • Okres finansowania tego zadania rozpocznie się w dn. 01.01.2021r.
  i zakończy się z dn. 31.12.2021r (12 m-cy)
 • Utworzony oddział integracyjny będzie funkcjonował 5 dni
  w tygodniu w wymiarze 10,5h dziennie od 6:00 do 16:30.

Zadanie 3. Rozszerzenie oferty edukacyjnej- organizacja dodatkowych zajęć dla dzieci z Przedszkola Publicznego nr 7 w Głogowie:

 • Celem zajęć będzie stymulowanie rozwoju dziecka, rozwijanie zaburzonych funkcji systemu percepcyjno-motorycznego (percepcji wzrokowej, słuchowej, motoryki), kształtowanie integracji percepcyjno-motorycznej, wyrównywanie szans edukacyjnych.

Zadanie 4. Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego z Przedszkola Publicznego nr 7 w Głogowie:

 • Podniesienie kwalifikacji nauczyciela poprzez udział a kursie z zakresu pracy
  z dzieckiem z deficytami rozwojowymi m.in. Autyzmem lub Zespołem Aspergera.

 

WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELÓW PROJEKTU

 

Wskaźniki rezultatu

 • Liczba utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego [sztuk] – 20;
 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu[sztuk] – 1;
 • Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej w programie [sztuk]- 10;
 • Liczba doposażonych ośrodków wychowania przedszkolnego [sztuk]- 1.

  

KONTAKT

Urząd Miejski w Głogowie

Rynek 10

67-200 Głogów

 

Biuro Projektów Zewnętrznych

Marlena Lewczuk-Lis  76 72 65 566

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Przedszkole Publiczne Nr 7
Data utworzenia:2020-11-17
Data publikacji:2020-11-17
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Figzał
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Figzał
Liczba odwiedzin:1841